Høringssvar fra Hanne Iren Dahlen

Dato: 05.08.2020

Jeg ønsker å ytre min bekymring for endringer i lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven) og si fra at jeg ikke ønsker endring av genteknologiloven slik den er fremstilt i dette høringsnotatet.

Jeg reagerer sterkt på at endringene vil gi legemiddelindustrien tilgang til å eksperimentere på befolkningen med nye, eksperimentelle og potensielt farlige genteknologiske legemidler og vaksiner, uten å få informert samtykke.

Jeg ønsker også å påpeke alvorlighetsgraden av endring av genteknologiloven uten at befolkningen får lengre frist til å finne ut av hva dette innebærer, og den korte fristen på høringen. Dette svekker demokratiet.

Det er også viktig at befolkningen får inngående kunnskap omkring forskningen på dette feltet. Ikke minst innsikt i det erfaringene man har fra praksis av slike genteknologiske vaksiner.

Jeg ønsker ikke endringer i lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven).

Mvh Hanne Iren Dahlen