Høringssvar fra Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI)

Dato: 04.08.2020

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI) viser til høringssvar innsendt av Kreftforeningen, Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og Barne- og ungdomsklinikken, OUS vedrørende forslag til endringer i genteknologiloven.

NFOI er kjent med innholdet i de tre høringssvarene, og slutter seg til disse.