Høringssvar fra Elizabeth Vindenes

Dato: 05.08.2020

Klinisk utprøving av genmodifiserende vaksine i Norge er høyst uetisk. Det er en hittil uprøvd teknologi, med potensielt svært store helsemessige konsekvenser.

Også testingen er mangelfull; ingen testing på dyr, og testing kun på friske mennesker uten underliggende sykdommer. Å utnytte mennesker på denne måten er kriminelt.

Jeg forstår at det er etter press fra WHO og vaksineindustrien at Norge nå må endre lovgivningen. Hvis Norge ikke gjør det kan ikke Norge ha en favorisert plass i køen for vaksine.

Så Norge ofrer potensielt befolknings helse for å etterkomme disse kravene? Når det utvikles over hundre andre, mer tradisjonelle vaksiner?

Hvor det ble det grunnlovens betydning? Som skal verne befolkningen mot slikt? Hvor ble av føre-var-prinsippet som Norge ved FN resolusjon og som EØS land er forpliktet til?

Dersom lovendringen gjennomføres er dette verre enn korrupsjon. For det er ikke bare å gå i kompaniskap med en billionindustri, det er utsette befolkningen for mulig uopprettelige genetiske endringer med potensielt store skader.