Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 461933

Dato: 05.08.2020

Jeg er imot endringene av genteknologiloven!