Høringssvar fra Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus

Dato: 04.08.2020

Se vedlagt høringssvar fra Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus.

Vedlegg