Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 264269

Dato: 03.08.2020

Genteknologiloven skal ikkje endres.