Høringssvar fra Margit Vea AS

Dato: 05.08.2020

Tilsvar til Høring 05.08.20 og 18.08.20

Vedrørende eventuell forandring av lov som fører til at GMO vaksiner likevel ikke offisielt skal være en GMO-vaksine:

Jeg ble svært overrasket over at høringene er satt til nå rett etter sommerferien, før man har evaluert og fått oversikt over ”koronakrisen” som også blir kalt pandemi

Jeg er av den oppfatning at vaksinasjon ikke er noen god løsning for å forbygge sykdommer som influensa, samt fremme helse i befolkningen. Hvert år dør mer eller mindre 1000 mennesker av influensa, på tross av økt vaksinering. En livsstil som bidrar til bedre helse generelt, samt et mer velfungerende immunforsvaret, er en bedre løsning som også ikke gir bivirkninger.
Det beste forsvar mot sykdom er et godt og friskt immunforsvar. Bevisstheten om at vi kan gjøre noe selv under kriser, som den vi er i nå, koronakrisen, bidrar til konstruktivt fokus på egen handlekraft og mindre rom for bekymring og frykt.

De fleste som dør av Covid-19 har underliggende sykdommer, noen opptil flere. Dette forteller oss at dårlig helsetilstand gjør oss mer utsatt for smitte og alvorlig sykdom. Myndigheters og medias råd om hva befolkningen selv kan gjøre for å forsvare seg mot sykdom og smitte, er begrenset til håndvask og sosial distanse. Kosthold har vært et fraværende tema.

Stortingshøring 5 august, handler om hvilke organismer som skal bli klassifisert som GMO. Dette kan komme til å være avgjørende for hvorvidt eksperimentelle genteknologiske vaksiner skal få innpass i det nasjonale vaksineprogrammet. Genteknologiske vaksiner er risikable, siden det er en sjanse for at den vaksinertes eget arvestoff blir endret. Vi vet at den kommende koronavaksinen trolig vil være basert på nettopp genteknologi. I tillegg vil dette være en hasteframstilt vaksine, noe som gjør vaksinen er dårligere uttestet før den slippes på markedet. Vi har ingen oversikt og kunnskap om potensielle bivirkninger, inklusiv alvorlige livsvarige autoimmune sykdommer, en slik vaksine kan forårsake.

Hvorfor ikke satse på tiltak uten bivirkninger, tiltak som i tillegg sparer helsevesenet for mange utgifter, før man tyr til medisiner og vaksiner som ikke er forsket nok på, og som kan gi alvorlige bivirkninger, som også allerede er kjent i forhold til andre vaksiner? Det mangler ikke på kunnskap om hvordan vi med riktig og smart mat, og for enkelte tilpasset kosthold, kan påvirke vårt indre økosystem, immunforsvaret og helsa i en positiv retning. Mineraler og vitaminer kan motvirke infeksjoner og moderere kroppens betennelsesreaksjoner. Spormineralene som selen og sink og vitaminene A, C, D og E er noen næringsstoffer vi vet er viktige for immunforsvaret, i tillegg til antioksidanter fra planter, som er dannet for å unngå sykdom.


Store deler av immunforsvaret er i tarmveggen. Når vi omgir oss med mye smitte, er det spesielt viktig å støtte immunsystemet slik at det klarer å gjøre jobben sin. Det kan vi gjøre ved å «mate» mikrobiotaen slik at den klarer å holde tarmen frisk, slik at tarmen hindrer sykdomsfremkallende bakterier og virus å komme i blodbanen, hjelpe kroppen med å ta opp næringsstoffer, produsere immunstoffer som skal hjelpe kroppens kamp mot uønskede stoffer i tarmen, produsere viktige næringsstoffer og beskytte oss mot å utvikle blant annet autoimmune sykdommer som for eksempel matintoleranse og allergi.

Et av spørsmålene jeg sitter med, er om vaksiner påvirker mikrobiomet, og da i denne sammenhengen GMO- legemidler og vaksiner – har noen forsket på en ev. sammenheng her? Vi vet mikrobiomet skades og ødelegges av sprøytemidler og miljøgifter, medisiner, antibiotika og ultraprosessert mat. Mennesker verden over har ulike bakterieflora. Derfor er tradisjonelle vaksiner som brukes i i-land ubrukelige i den fattige del av verden. Hva med vaksiner som er brukt mot virus? Det er et godt bevis på at vaksiner påvirker mikrobiomet. Vi tar også vaksiner for å «hjelpe» immunforsvaret, og det må derfor være legitimt å stille spørsmålet om vaksiner kan ha en ødeleggende effekt på mikrobiomet? Om det kun er snev av mistanke om at GMO – vaksiner, og vaksiner generelt, påvirker mikrobiomet negativt og utenfor vår kontroll, bør vi ikke da nøye vurdere både fordeler og ulemper? Er det mulig vaksiner i menneskekroppen er som sprøytemidler i jorden, GMO-vaksiner er som bruk av genmodifiserte organismer i jordsmonn? Er det lurt å sprøyte alle ”jorder” med samme middel, bare sånn for sikkerhetsskyld? Hvilke konsekvenser får dette på lang sikt?

Mat er medisin, ikke bare mot virus- og bakteriesmitte, men også andre livstilsykdommer. Det har vært et enormt omfang forskning av god kvalitet de siste årene rundt sammenhengen mellom mat, mikrobiom, biokjemi, endokrinologi og påvirkning av sentralt og perifert nervesystem. Mye av kunnskapen kan brukes i form av konkrete, spesifikke råd og tiltak, noe som er vanskelig å kommersialisere.

Med massevaksinasjonen under svineinfluensaen friskt i minne, er mange engstelige for at forskerne har dårlig tid, at kravene lempes på og at vaksinen tas i bruk før vi vet sikkert om den er trygg. Dette er verken første eller siste gang vi vil oppleve sykdom som kan ramme hardt. Et sunt og smart kosthold har ingen bivirkninger, og det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å spre kunnskap om hvordan kost og tilskudd virker på immunforsvaret og helsa. Denne tiden vi nå er inne i, mener jeg er tiden for å rette søkelyset mot hva vi selv, med vår livsstil, kan gjøre for å forsvare oss mot smitte og sykdom, hva vi selv kan gjøre for å støtte immunforsvaret vårt, forebygge autoimmun sykdom som gjør oss sårbare mot virus og andre infeksjoner.


Kunnskap om hva vi selv kan gjøre for å bygge et sterkt og friskt immunforsvar, trengs på alle plan, blant politikere, i media, hos helsepersonell og privatpersoner. Vi har alle ansvar for både miljøet/økosystemet i vår egen kropp, og økosystemene rundt oss. Før man forandrer loven, utsetter befolkningen for en vaksine vi ikke aner konsekvensene av, bør myndighetene prioritere å satse på forebyggende og helsefremmende arbeid som gjør mennesker i stand til å ta ansvar for egen helse, samt fortsetter å vise sin omsorg for de eldste og mest utsatte i befolkningen.

Margit Vea
Faglærer i ernæring, helse- og miljøfag med master i helsefremmende arbeid
Forfatter

Vestre Karmøyveg 845
4272 Sandve