Høringssvar fra Kirsten Eldre

Dato: 02.08.2020

Jeg er imot at mennesker fikler med naturen. Mennesker er natur. Hva vet dere om fremtidige bivirkninger etter bruk av gmo-medisiner?

Om dere politikere blir syke, er dere da villige til å stille først i køen når denne medisinen er hensiktsmessig å benytte?

Vil dere forplikte leger til å opplyse pasienter om at de mottar ett gmo-produkt, før de injiserer/gir dette?

Om jeg blir syk, kan dere da pålegge meg å ta dette produktet?