Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 145218

Dato: 01.08.2020

Burde ikke dette egentlig først forsøkes ut på alle de politikerne som støtter saken? Dersom de mener at de har en trygg sak, burde de være villige til å være forsøkskaniner. Men jeg ser jo for meg at det kan temmelig lang tid før man har endelige svar. Hva vil skje med deres barn som blir født i ettertid?