Høringssvar fra Norges forskningsråd

Dato: 05.08.2020

Vedlagt følger høringssvar fra Norges forskningsråd.

Med vennlig hilsen
Ole Johan Borge,
Avdelingsdirektør,
Avdeling for Helseforskning og helseinnovasjon.

Vedlegg