Høringssvar fra Hans Krister Steine

Dato: 05.08.2020

Dette går ikke an! Det er ikke akseptablet å lure folk til å tro at en GMO vaksine ikke er en GMO vaksine, noe som dette lovforslaget åpner for. Dette forslaget, sammen med de to andre genteknologilovendringene, viser en total mangel på virkelighetsforståelse og en forakt for det Norske folk som ikke ønsker GMO mat og som i hvertfall ikke ønsker å bli en GMO selv!