Høringssvar fra Line Huslænd

Dato: 05.08.2020

Dette er fullstendig uhørt!

Jeg samtykker IKKE til dette lovforslaget.

GMO er GMO, og det skal være tydelig merket i alle former og i alle ledd.