Høringssvar fra Evelyn Kjørstad

Dato: 05.08.2020

Den dagen jeg ikke kan bestemme over min egen kropp: da er jeg en slave.

Den dagen norske myndigheter i fullt alvor mener landets innbyggere skal injiseres med kvakksiner, eller må innta noen som helst form for "medisin": mot sin vilje - det er dagen storting og regjering gjør norge til en slavestat. Da er dere alle landssvikere og forrædere.

Grunnlov - menneskerettigheter - erklæringer og alt som verner mennesket MOT STATEN er da ikke verdt papiret det er skrevet på.