Høringssvar fra Per Ivar Gullanger

Dato: 05.08.2020

Jeg arbeider som terapeut(Biopat) med en analysemetode som kalles EAV (Elektroakupunktur etter Dr. Voll)
Metoden er ikke så kjent i Norge, men i Tyskland brukes den både av leger og heilpraktikere. Jeg har i en kort periode(2004-2005) samarbeidet med en overlege(nevrokirurg) ved Haukeland Sykehus for å få ny teknologi inn i helsevesenet. (Olbrich mikroskop og MEG(Magnet Encephalograph)

Det siste året har jeg observert skader på hormonsystemet hos personer som er smittet av MMR vaksinerte individer. Målingene indikerer dødt vev i hypofyse, epifyse, thalamus og thyreoidea. Målingene viser også hyppig forekomst av retro virus! Det har i senere tid blitt kjent at denne vaksinen inneholder DNA fra et menneskefoster og inneholder 560 ulike gener som disponerer for kreft. Hvilke ingredienser fra vaksinen som forårsaker de skadene jeg har observert, har jeg ingen mulighet til å finne ut med mitt utstyr. Jeg mistenker allikevel at det har vert en genetisk endring av noen av komponentene i denne vaksinen. Jeg oppfordrer myndighetene til å ta jevne stikkprøver av vaksiner og medisiner for å kontrollere at de inneholder det de skal, og er fri for skadelige elementer. I industrien er det mye strengere krav til kvalitetskontroll. Resultatene av disse kontrollene må publiseres.

Jeg har sett et foredrag fra Pentagon om eksperimenter med DNA vaksiner for å endre religiøs fanatisme. Det ble vist MR bilder før og etter som viser en tydelig endring i området av hjernen som kobles til fanatisme. Dette er vel og bra hvis det var kun ekstremistene som ble moderert. Jeg frykter en slik DNA vaksine kan skade bla. Epifysen som er det organet som omsetter våre tanker og følelser til elektriske signaler i følge overlegen fra Haukeland Sykehus. MEG målinger viser tydelig at Epifysen er kilden til elektrisk aktivitet i hjernen. Jeg antar at Epifysen er koblingen mellom sjel og legeme, men vi fikk aldri startet på denne forskningen i Norge.

Jeg frykter at den pågående Korona pandemien er en oppskalert versjon av den skremselspropagandaen vi såg med svineinfluensaen, og at folk skal skremmes til å godta endringer i lovverket. Helsevesenet er full av gode kjærlige mennesker, men som ellers i verden er det kyniske mennesker som sitter på toppen og vil både tjene penger og kontrollere oss.

Jeg mener at all forskning må finansieres og styres av en uavhengig offentlig instans. I dag har både den norske stat og flere politikere store aksjeposter i legemiddelindustrien. Dette er uheldig for sikkerheten til pasientene. Når det gjelder genteknologi er det så mange ting vi ikke aner konsekvensene av. Vi er prisgitt til å stole på krefter som gang på gang har vist at de bare ønsker å utnytte oss.

Vennlig hilsen Per Ivar Gullanger