Høringssvar fra Justis- og beredskapasdepartementet