Høringssvar fra Helsedirektoratet

Offentlig høring av kart og planforskriften. Uttalelse fra Helsedirektoratet

Dato: 20.03.2017

Svartype: Med merknad

Se vedlegg,

Vedlegg