Høringssvar fra Landbruksdirektoratet

Høringssvar - revisjon av kart- og planforskriften

Dato: 17.03.2017

Svartype: Med merknad

 Se vedlegg.

Vedlegg