Høringssvar fra Oppland fylkeskommune

Offentlig høring av kart- og planforskriften, merknader fra Oppland fylkeskommune

Dato: 20.03.2017

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg