Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring av kart- og planforskriften

Dato: 20.03.2017

Svartype: Med merknad

Vedalgt følger Advokatforeningen sin uttalelse

Vedlegg