Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Kart- og planforskriften

Dato: 17.03.2017

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.