Høringssvar fra Norges vassdrags- og energidirektorat

Høringssvar fra NVE - høring av forslag til endringer i kart- og planforskriften

Dato: 20.03.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg