Høringssvar fra Energi Norge

Høring endring av kart- og planforskriften

Dato: 16.03.2017

Svartype: Med merknad

Sendte inn et høringssvar for litt siden, det var dessverre nest siste versjon. Minimale endringer, men ber om at dere ser bort fra den.

Vedlegg