Høringssvar fra Osterøy kommune

Uttale frå Osterøy kommune - forslag til endringar plan- og kartforskrift

Dato: 22.03.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg