Høringssvar fra Norges Bondelag

Offentlig høring av kart- og planforskriften

Dato: 20.03.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg