Høringssvar fra Spillavhengighet Norge

Dato: 17.06.2019

Spillavhengighet Norge legger ved sitt høringsinnspill til denne høringen.

Med vennlig hilsen

Magnus Pedersen

Politisk Rådgiver

Spillavhengighet Norge

Vedlegg