Høringssvar fra Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Dato: 14.06.2019

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte takker for invitasjonen til å levere høringssvar til regjeringens forslag om endringer i Kringkastingsloven. Vi mener regjeringens forslag er et stort skritt i riktig retning for å begrense ulovlig pengespill i Norge og gi bedre vern til spillavhengige gjennom at reklamen stanses på lineær tv og nett. Vi deler Kulturdepartementets syn på at det er nødvendig med en tydelig bestemmelse, som er vanskelig å omgå, og som gjør det mulig å raskt reagere på brudd på regelverket. Dette løses best med Medietilsynet som håndhevingsmyndighet, med hjemmel som omfatter alle nett og fullmakt til å dele ut pålegg, slik departementet foreslår.

Ut over dette viser vi til ExtraStiftelsens høringssvar som vi stiller oss bak.