Høringssvar fra Finans Norge

Dato: 24.05.2019

Vedlagt følger Finans Norges høringssvar til mottatt brev 15.03.19 vedrørende forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.

Vedlegg