Høringssvar fra Norsk Friluftsliv

Dato: 17.06.2019

Den norske spillmodellen har vært og er viktig for frivillighet, idrett og friluftsliv. Norsk Friluftsliv mener, at så lenge mye av finansieringen av aktivitetstiltak i Norge er knyttet til spillemidler, må inntektene fra spillmodellen sikres i framtida.

Det er også viktig for oss at pengespill både reelt for spillere, og omdømmemessig, i så liten grad som mulig utgjør et samfunnsproblem. Vi mener dette best blir ivaretatt i den norske modellen, og støtter tiltak som begrenser tilgangen til nye pengespill og spillavhengighet.

Vi støtter derfor foreslåtte endringer i kringkastingsloven.