Høringssvar fra Blå Kors Norge

Dato: 17.06.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar – forslag til endringer i kringkastingsloven

Blå Kors viser til høringsbrev av 15.03.19 med invitasjon til å avgi høringssvar om forslag til endringer i lov av 4.desember 1992 nr 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Blå Kors er svært fornøyd med at regjeringen gjennom å styrke håndhevingen av loven, som har til hensikt å stoppe reklamen for utenlandske spillselskap på tv og i strømmetjenester. Dette lovforslaget setter hensynet til dem som sliter foran økonomiske interesser. Det er vi glad for at kulturminister Trine Skei Grande ettertrykkelig understreket når hun presenterte lovforslaget i mars i år. I et folkehelseperspektiv er det viktig å verne sårbare spillere og forebygge spilleavhengighet. Dette lovforslaget et stort steg i riktig retning.

Vi vet at det i Norge i dag er omlag 122.000 personer (3,2 prosent av befolkningen) er moderate risikospillere eller problemspillere. Endringene det legges opp til i kringkastingsloven vil redusere markedstrykket mot alle disse menneskene.

Enormt omfang

Om lag 90 prosent av all pengespillreklame som vises på norske TV-skjermer er fra aktører som ikke har lov til å drive med denne virksomheten i Norge (Lotteritilsynet). I 2016 brukte utenlandske spillselskaper i alt 609 millioner kroner på TV-reklame som er ulovlig i Norge. Til sammen ble det vist i alt 500.000 reklameinnslag for ulovlig pengespill i løpet av året.

I 2016 ble norske seere utsatt for nærmere 1500 ulovlige TV-reklamer for pengespill fra utenlandske spillselskap hver dag, og over 500.000 i løpet av et år. I tillegg kommer den massive eksponeringen for spilltilbyderne innenfor enerettsmodellen – Norsk Rikstoto og Norsk Tipping, som gjennom sportssponsing, egne program i beste sendetid og egne reklamefilmer er med på å alminneliggjøre spilling og skape sosial aksept. Vi vet fra forskning at spillreklame påvirker særlig sårbare spillere og mange av våre pasienter forteller om hvordan spillreklamen trigger spillingen deres.

Flere av Blå Kors’ pasienter forteller om svært aggressive spillselskaper. Det lokkes med turer til pokerturneringer, med alkohol som gave og med tilbud om bonuser. Dersom spillerne forsøker å slutte med spillingen opplever de at direktereklamen mot dem øker. Det settes inn et ekstra trykk for å få pasientene våre til å spille igjen. Dette er uetisk. Å la disse selskapene få lov til å fortsette med den agressive markedsføringen blir helt feil.

Dette er et forslag som vil gjøre en stor forskjell for alle som sliter med spilleavhengighet, og alle som står i fare for å utvikle spillproblemer. Vi må heller ikke glemme at spilleavhengighet rammer både venner og familie.

Økende problem

Blå Kors opplever en stadig økende pågang fra mennesker som trenge hjelp for spilleavhengighet.

I 2018 ble det utført 2459 konsultasjoner ved Blå Kors Poliklinikk i Oslo vedrørende spilleproblematikk. I 2018 ble det henvist 146 nye spillepasienter eller spilleres pårørende. Tallene vedrørende rusavhengighet og pårørende til rusavhengige var 126. Utviklingen er skremmende og pågangen av mennesker som trenger hjelp øker for hvert år som går. 2018 var altså det første året der vi opplevde at det ble henvist flere pasienter for spilleproblemer enn for rusproblemer ved vår poliklinikk i Oslo.

Flest problemer er det rundt nettpoker og casino hos de utenlandske spillselskapene. Seks av ti pasienter hos Blå Kors oppga kasino på nett, det vil si slott-spill eller hjulspill, som det det ble spilt mest på. Dette er digitale versjoner av automatene som ble ulovlige her til lands i 2007. Og det er spill med høy risiko spillselskapene markedsfører mest. Det er en bransje som ikke glemmer sine kunder. De som oppsøker Blå Kors for å få hjelp er i en situasjon der de ikke ser noen annen utvei. Mange har en gjeld som det er umulig å nedbetale. Det er en enorm belastning som det er vanskelig å forestille seg.

Dessverre er det først når det har gått alt for lang tid, og når gjelden er blitt for stor, at de fleste kommer til oss for å få hjelp. For mange av våre pasienter er det ikke uvanlig at hundretusenvis, og til tider millioner, av kroner er spilt bort. Da har gjerne spilleproblemene blitt oppdaget av familien, og jobben kan være i fare. Mange har en gjeld som det er umulig å nedbetale. Det er en enorm belastning som det er vanskelig å forestille seg.

Støtte i befolkningen

I den norske befolkningen er det stor støtte for å få til begrensninger av reklame for utenlandske pengespill.

Det store flertallet av den norske befolkningen synes det er for mye spillreklame på tv i dag. Blå Kors er glad for regjeringens tydelige verdivalg og håper nå at det skal bli slutt på maset om spill på tv-en. Men den massive tilstedeværelsen som disse selskapene har hatt på tv-kanaler som sendes fra andre land, har langt på vei klart å utviske skillet mellom aktører som har tillatelse til å tilby spill i Norge (innenfor enerettsmodellen) og dem som ikke har det

De tiltakene regjeringen legger opp til, gjennom for eksempel betalingsformidlingsforbud, pop-up advarsler på spillsider og reklameforbudet vil forhåpentligvis bidra til at de utenlandske spillselskapene ikke ser på Norge som like attraktivt lenger.

Innhold og ressurser

Blå Kors håper at loven blir vedtatt og fylt med nødvendig innhold og ressurser. Vi har ventet lenge på dette og ser frem til at lovforslaget blir en realitet. Det vil garantert få en positiv effekt.

Blå Kors gir sin fulle støtte til endringene i kringkastingsloven og vi stiller gjerne til et møte hos departementet for å utdype flere av våre synspunkter.