Høringssvar fra NRK

Dato: 17.06.2019

Svartype: Med merknad

Vedlagt oversendes NRKs høringsuttalelse til forslag om endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle medietjenester.

Vennlig hilsen Olav A. Nyhus, Norsk rikskringkasting AS

Vedlegg