Høringssvar fra Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet (BSL)

Dato: 14.06.2019

Høringssvar fra Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet (BSL) – forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

BSL viser til høringsbrev av 15. mars 2019 fra Kulturdepartementet angående endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven).

BSL er en interesseorganisasjon for alle som jobber med og har inntekter fra lotterivirksomhet i Norge.

BSL er bekymret for hvordan reklamen for de ulovlige spillselskapene påvirker mennesker med problematisk spilleratferd, og ønsker et forbud som her foreslås velkommen. En ansvarlig spillpolitikk som reduserer spillavhengighet og motarbeider problematisk spilleratferd er svært viktig.

Reklamen fra utenlandske spillselskaper er i stor grad reklame for kasinospill, poker og oddsspill. Dette er de samme spillene som spillavhengige hyppigst oppgir som problemspill. Begrensing av markedsføring av pengespill må derfor være et sentralt virkemiddel i den norske pengespillpolitikken, og BSL er derfor glade for at regjeringen legger frem denne lovendringen.

I likhet med en samlet frivillighet, har Stortinget og regjeringen tydelig uttrykt et ønske om å verne enerettsmodellen. Med regelverket som her er foreslått, vil myndighetene få de nødvendige verktøyene for å håndheve enerettsmodellen og med det bedre kunne verne sårbare spillere. Hensikten er å lage et regelverk som det er vanskelig å omgå, og da er det naturlig med en bred hjemmel. Vurderingene om nødvendigheten av pålegg i Lotteritilsynet og Medietilsynet gir den nødvendige sikkerhetsventilen for at dette skal fungere.

BSL mener regjeringens forslag til endringer i kringkastingsloven er et nødvendig skritt i riktig retning for å håndheve den norske enerettsmodellen, begrense ulovlig pengespill i Norge og styrke vernet til spillavhengige og deres familier.

Utover dette støtter vi Kulturdepartementets vurderinger, og håper at bestemmelsen kan tre i kraft så snart som mulig.

Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet (BSL)

Kjell Hanstad
Styreleder