Høringssvar fra Norges Astma- og Allergiforbund

Dato: 12.06.2019

Svartype: Uten merknad

Norges Astma- og Allergiforbund takker for invitasjonen til å levere høringssvar til regjeringens forslag om endringer i Kringkastingsloven. Vi mener forslaget er et skritt i riktig retning for å begrense ulovlig pengespill i Norge og gi bedre vern for spillavhengige. Forslaget støttes i sin helhet.