Høringssvar fra Norges Fotballforbund

Dato: 17.06.2019

Hei.

Vedlagt oversendes høringssvar fra Norges Fotballforbund.

Vedlegg