Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Høring. Forslag til endringer i losloven for å legge til rette for autonom kystseilas

Dato: 26.07.2018

Svartype: Med merknad

Vi viser til Samferdselsdepartementets brev 30.4.2018 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementet har ingen merknader. Vi har imidlertid innhentet uttalelse fra Hovedredningssentralen (HRS) i Sør-Norge. Uttalelsen er også forelagt for HRS Nord-Norge, som så langt ikke har hatt kommentarer.

Justis- og beredskapsdepartementet støtter høringsuttalelsen fra Hovedredningssentralen i Sør-Norge. Uttalelsen er vedlagt.

Vedlegg