Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring av forslag til endringer i losloven for å legge til rette for autonome fartøy

Dato: 13.08.2018

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg