Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høring - Forslag til endringer i losloven for å legge til rette for autonome fartøy

Dato: 10.08.2018

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg