Høringssvar fra Yara International ASA

Svar fra Yara International vedrørende ny Loslov

Dato: 10.08.2018

Svartype: Uten merknad

Yara International takker for invitasjonen til å komme med innspill til høringsdokumentet om "Forslag til endringer i losloven for å legge til rette for autonom kystseilas".

Representanter fra Yara har i møter med norske myndigheter blitt gitt muligheten til å spille inn behov og justeringer tilpasset autonome fartøyer. Forskriften slik den foreligger gjenspeiler dette og Yara ser det ikke nødvendig å kommentere ytterligere på Høringsnotatet.

På vegne av Yara International,
Magnus Dahlen,

Myndighetskontakt