Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forslag til endringer i losloven for å legge til rette for autonom kystseilas

Dato: 14.08.2018

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.