Høringssvar fra Kunnskapsdepartementet

Svar på høring av forslag til endringer i losloven for å legge til rette for autonom kystseilas

Dato: 04.07.2018

Svartype: Uten merknad

Vi viser til deres høring av 30.04.2018, om endringer i losloven for å legge til rette for autonom kystseilas.

Kunnskapsdepartementet har ingen merknader til høringen.

 

Med hilsen

Grethe D. Berentzen

Kunnskapsdepartementet