Høringssvar fra Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratets merknader til forslag til endringer i losloven for å legge til rette for autonom kystseilas

Dato: 30.07.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg