Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forslag til endringer i lov og forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Dato: 15.03.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.