Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høringsnotat - forslag til endringer i lov og forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Dato: 11.03.2016

Svartype: Ønsker ikke kommentere

LO avgir ikke høringsuttalelse.

Vedlegg