Høringssvar fra Norsk kulturråd

Forslag til endringer i lov og forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Dato: 14.03.2016

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Kulturådet vurderer det ikke relevant å avgi høringsuttalelse i saken.