Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Høring - Forslag til endringer i lov og forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Dato: 10.03.2016

Svartype: Uten merknad

JD har ingen merknader.

Vedlegg