Høringssvar fra Meteorologisk institutt

Bemerkning til § 3-7 a Reklame på delt skjerm i fjernsyn

Dato: 15.03.2016

Svartype: Med merknad

Meteorologisk institutt vil bemerke at værvarsler ikke bør sendes sammen med reklame - uavhengig av hvem som er kilden til værvarslene.