Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 711636

Dato: 20.08.2020

Jeg syns det nå er på tide å sette foten ned for den utstrakte lovendringen som skjer.

Matrikkelloven og plan og bygningsloven er grei nok som den er.

Det må også bli slutt på at regjeringen skal kunne endre lover og regler til sin egen fordel, uten å ta hensyn til folkets mening.

Jeg godtar ikke en slik endring.