Forsiden

Høringssvar fra Naturvernforbundet i Oslo Vest

Dato: 01.09.2020

Høringssvar fra Naturvernforbundet i Oslo Vest

Vedlagt vårt høringssvar til Forslag om endringer i Plan- og bygningsloven.

Med hilsen

Colin Murphy, styreleder
murphycolin11@gmail.com
Tlf. 48143588

Vedlegg