Forsiden

Høringssvar fra Færder Senterparti

Dato: 18.08.2020

Færder Senterparti påpeker at det er uklarhet mellom Plan- og bygningsloven, Friluftsloven og Grunnlovens bestemmelser om eiendomsretten i forbindelse med skjønn knyttet til allmennhetens rettigheter i dispensasjonssaker i LNF og 100-metersbeltet.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avslår konsekvent dispensasjonssøknader der tiltaket åpenbart ligger i innmark med begrunnelse i mangel på fordel for allmennheten. 

Richard Fossum

Gruppeleder