Forsiden

Høringssvar fra Guri Haram

Dato: 12.07.2020

Alle prosjekter skal inn under PBL, så de avgjøres lokalt.