Forsiden

Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Dato: 17.08.2020

Vedlagt følger FFOs høringgsvar på endringer i Plan- og bygningsloven mv.

Vennlig hilsen

Cato Lie

Seniorrådgiver

FFO

Vedlegg